עדכון אחרון: אוגוסט 2020

תקנון, תנאי שימוש ומדיניות שינויים וביטולים לאתר "FIVE US BASIX"

5 יו אס בע"מ ח.פ. 514115393 ("החברה"), מברכת את בחירתך לגלוש באתר האינטרנטFIVE US BASIX בכתובת: www.fiveus.co.il ("האתר"). 

מטרת האתר הינה לספק לגולשות ולקהל הלקוחות של החברה חווית קניה של אופנה קלאסית, איכותית, עכשווית ומרעננת בעיצובו של שלומי רחימי, וכן מידע אודות הטרנדים והקולקציות של החברה. כמו כן, תוכלו למצוא באתר מידע על שירותים נוספים שמציעה החברה הכוללים ייעוץ, דיגום, גזירה יצור, שיווק והפצה לקהל המעצבים. 

 1. כללי:
  1. הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). אנא קראי את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בו. כמו כן, החברה שומרת את זכותה לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.
  2. כל הנאמר בתקנון זה בלשון רבים הכוונה ללשון יחיד ולהיפך, וכל הנאמר בהסכם זה בלשון נקבה הכוונה ללשון זכר ולהיפך.
  3. תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
  4. הגלישה באתר מותרת בכל גיל. הרכישה באתר מיועד לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד. רכישה של קטין מתחת לגיל 18 מחייבת אישור הורה או אפוטרופוס.
  5. במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.
 2. הרשמה לניוזלטר, הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומות:
  1. גולשת שנרשמה לניוזלטר ו/או השאירה פרטים באתר ומצורפת לרשימת הדיוור של האתר, מאשרת שימוש בפרטיה לצורך קבלת מידע שיווקי, עדכונים ופרסומות שתבצע החברה מעת לעת.
  2. על גולשת שהשאירה פרטים כאמור תוחלנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון להלן.
  3. אין לרשום אחרת לאתר שלא בהסכמתה ו/או ללא נוכחותה מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לה כל תנאי התקנון.
  4. בעת הרשמה לניוזלטר ו/או השארת פרטים באתר תתבקש הגולשת למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה (לשיקול דעתו הבלעדי של האתר). מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירותי האתר ולסכל יצירת קשר במקרה הצורך. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם באתר.
  5. מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור פרטים באתר, אולם בלא למוסרם לא ניתן יהיה להירשם באתר.
  6. החברה לא תעשה בפרטים שנמסרו שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
  7. הרשמה לאתר ואישור לקבלת תוכן שיווקי כוללים, בין היתר, קבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס למבצעים, עדכונים והנחות המוצעים למשתמשים רשומים.
  8. אישור דיוור (קבלת תוכן שיווקי) כאמור, מהווה את הסכמתה של הגולשת למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").
  9. מובהר כי באפשרות הנרשמת להסיר עצמה בכל עת מהדיוור באמצעות לחיצה על "להסרה מרשימת התפוצה" או כל ניסוח אחר שיופיע בתחתית כל דיוור שנשלח או באמצעות פנייה בדוא"ל לחברה. כל עוד הנרשמת לא הסירה עצמה מרשימת הדיוור כאמור, רשאית החברה, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשמת דיוור ישיר כאמור.
  10. החברה רשאית למנוע מכל גולשת שימוש באתר ו/או לבטל את רישומה לאתר לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה למנוע גלישת גולשת ו/או לבטל רישום לאתר, או לחסום גישה אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • אם בעת ההרשמה לאתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;
 • במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הופרו תנאי שימוש אלה;
 • אם נעשתה על ידי גולשת כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לאתר או להמשיך ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.
  1. אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצע בו. 
  2. החברה לא תהא אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשאירת פרטים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופיעים בדיוור. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתה ואחריותה הבלעדית של משאירת הפרטים.
  3. הדיוור בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 1. המוצרים המוצעים לרכישה באתר:
  1. שמות המוצרים המוצעים באתר יופיעו בדפי האתר.
  2. האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של מוצרים והם יעודכנו מעת לעת.
  3. האתר רשאי בכל עת לשנות את מגוון המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
  4. אופן הצגת המוצרים או השירותים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 2. רכישת מוצר באתר:
  1. ניתן לרכוש דרך האתר מוצרים באופן נוח, קל ומאובטח.
  2. התשלום בגין רכישת מוצר באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך לנרשמת או בכל אמצעי תשלום אחר המופיע בעמוד התשלום. 
  3. בנוסף להוראות התקנון יחולו גם הוראות תקנון חברת הסליקה או אמצעי התשלום האחר. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמות, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.
  4. הרכישה באתר תבוצע בכפוף לאישור העסקה על ידי חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
  5. אין לבצע רכישה באתר עבור אחרת שלא בהסכמתה ו/או ללא נוכחותה מול המסך בשעת הרכישה ולאחר שהוסברו לה כל תנאי התקנון.
 3. מדיניות אספקה:
  1. החברה תדאג לאספקת הזמנה שבוצעה באתר לכתובת הלקוחה כפי שהוזנה על ידה בעת ביצוע הרכישה באתר.
  2. הזמנות שיבוצעו באתר יטופלו ויסופקו בלוחות הזמנים הבאים:
   1.  עד 3 ימי עסקים (למעט יום ביצוע ההזמנה) באמצעות שליח עד הבית; ללא עלות בקנייה מעל ל- 300 ש״ח או 30 ש״ח בקנייה מתחת ל- 300 ש״ח;
   2. עד 2 ימי עסקים באיסוף עצמי מחנות האתר, "השואו רום", בכתובת תל גיבורים 5, תל אביב; חינם. 
   3. ״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים. 
  3. עלות המשלוח עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם לאמור בעת ביצוע ההזמנה באתר.
  4. במקרה שבו מוצר שהוזמן באתר אינו זמין במלאי, החברה תעדכן את המזמינה בתוך 2 ימי עסקים. במידה והמזמינה לא תהיה זמינה, החברה תשלח את ההזמנה ללא המוצר החסר בכפוף לכך שמחיר ההזמנה ללא המוצר החסר עולה על הסכום המינימלי הנדרש להזמנה.
  5. אספקת הזמנות תתאפשר בתחומי מדינת ישראל בלבד, ובכפוף לתנאים הבאים:
   1. ישנה נגישות סבירה למקום ההזמנה;
   2. חברת השליחויות של האתר מבצעת חלוקה באותו אזור;
   3. אם מדובר בארגון, מוסד, קיבוץ או ישוב שלא ניתן להגיע אליהם ללא אישור מיוחד ו/או שאין בהם רישום מוסדר של רחובות ו/או מספרי בתים, ההזמנה תימסר לנקודת החלוקה המרכזית באותו המקום.
  6. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שיגרם כתוצאה של:
   1.  כוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר;
   2. מסיבות הקשורות לחברת השליחויות;
   3. בתקופות חגים ו/או בתקופות הקודמות לחגים, לרבות בחודשים נובמבר- דצמבר בהם מתקיימים חגי האינטרנט;
   4. סגירת המשק כך שפעילות האתר ו/או ספקיו ו/או נותני שירותיו יפגעו, מכל סיבה שהיא.
 4. מדיניות החזרת, שינוי וביטול הזמנות:
  1. בקשה להחזר, שינוי או ביטול עסקה יועברו לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון. 
  2. החזר, שינוי או ביטול הזמנה יתאפשרו בהחזר כספי או בהחלפה בטווח זמן של עד 14 יום לאחר קבלת הלקוחה את ההזמנה.
  3. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצעה הלקוחה את ההזמנה בלבד.
  4. לא ניתן לקבל החזר כספי או שובר זיכוי לרכישה באתר ו/או זיכוי לרכישה באתר בגין פריט שלא שולמה בגינו תמורה כספית (כגון מתנה).
  5. החזר, שינוי או ביטול הזמנה לא יתאפשרו במידה וחלפו  14 יום מקבלת ההזמנה. 
  6. החזר, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוחה תקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
  7. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו מפני שהלקוחה התחרטה (ולא עקב פגם או אי התאמה) ואושרו על ידי האתר, יחולו ההוראות הבאות:
   1. הלקוחה תשיב את המוצר לאתר כאשר הוא סגור באריזתו המקורית ובשעות פעילות החנות (ימים א׳-ה׳ בין השעות 08:00-17:00);
   2. לא נעשה במוצר שימוש מכל סוג שהוא ותווית המוצר לא הוסרה;
   3. המוצר יוחזר בצירוף חשבונית עסקה או הוכחת עסקה;
   4. העלויות הכרוכות בהחזרת ההזמנה תחולנה על הלקוחה;
   5. לא יגבו דמי ביטול. 
  8. במקרה שהחזר, שינוי או ביטול נעשו עקב פגם במוצר, הלקוחה תשיב את המוצר הפגום לחברה באמצעות הדואר והחברה תדאג לתיקון או להחלפת המוצר. 
  9. מוצר שיוגדר כפגום על ידי הלקוחה ייבדק על ידי האתר. במידה ולאחר בדיקת האתר המוצר ימצא תקין, הלקוחה לא תקבל החזר כספי ויהיה באפשרותו לבקש את שליחת המוצר חזרה אליו בכפוף לתשלום דמי משלוח פעם נוספת. 
  10. החזרת מוצרי הלבשה תחתונה ובגדי ים תתאפשר בכפוף לשיקול דעתו הבלעדית של האתר, בהתאם לתקנה 6(א) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010.
  11. האמור בסעיף 6 לעיל כפוף להוראות ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.
 5. מחירי השירותים באתר:
  1. המחיר המופיע באתר בצמוד לכל מוצר הינו מחיר המוצר העדכני. האתר רשאי לעדכן מעת לעת את מחירי המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.
  2. מעת לעת, האתר יציע לנרשמים לאתר מבצעים והנחות שונות. האתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.
 6. אחריות החברה:
  1. האחריות תקפה רק לגבי לקוחה המחזיקה בידיה הוכחת קנייה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהלקוחה להוכיח כי הינה הרוכשת המקורית של המוצר. 
  2. הסעד למוצר פגום המכוסה במסגרת האחריות מוגבל לתיקון או להחלפה של המוצר הפגום. החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר.
  3. החברה לא תהיה אחראית לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולשת כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש במוצרים אשר מוצגים על ידו.
  4. מוצרים מסוימים באתר עשויים להכיל בדים אלרגנים (כגון בדי לטקס וכדומה), יש לקרוא בעיון את תווית המוצר טרם השימוש בו. במקרים של תופעות אלרגיות בלתי רצויות, יש לחדול מלבישת המוצר ולפנות מיד לרופא.
  5. תמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר שיסופק ללקוחה. טעות סופר בתיאור מוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה.
  6. מידע ומצגים אודות מוצרים המוצגים באתר, שמקורם בשותפיה העסקיים של החברה שמוצריהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס למוצרים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן מובן שלחברה אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין החברה ערבה למידת הדיוק של מידע זה.
  7. החברה לא תהא אחראית לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתה ואחריותה הבלעדית של הגולשת באתר.
  8. החברה בשום מקרה לא תהיה אחראית לנזק שנגרם לגולשת האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיה העסקיים של החברה.
  9. החברה ממליצה לגולשות באתר לנהוג כצרכניות נבונות וזהירות, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס למוצר עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר באתר.
  10. התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS-IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.
  11. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
  12. השימוש באתר ייעשה על אחריותה הבלעדית והמלאה של כל גולשת. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותה המלאה. החברה אינה מתחייבת כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיה ודרישותיה של כל גולשת. החברה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.
 7. השימוש באתר:
  1. השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד (כולל צריכה עסקית של מוצרים). אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ומכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.
  2. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג  Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
  3. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
  4. אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.
  5. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS-IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמשת. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;
  6. החברה רשאית לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
  7. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצעת הקישור בלבד.
  8. על הגולשת לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, שותפיה העסקיים או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה המשתמשת את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.
 8. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:
  1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב של האתר, את היקפם וזמינותם של השירותים באתר, תהיה רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתה. כמו כן, החברה תהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
  2. שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  3. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים החברה תחזיק את החומר הכלול באתר למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.
  4. החברה אינה מתחייבת ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים –  והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל החברה או אצל מי מספקיה.
 9. קניין רוחני:
  1. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות החברה בלבד, או בבעלות צד שלישי,  שהרשה לחברה לעשות שימוש על פי דין בתכנים אלו ובכלל זה שותפיה העסקיים של החברה.
  2. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי החברה לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשות לאתר.
  3. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.
  4. סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של החברה הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.
 10. סמכות שיפוט:
  1. על תקנון ותנאי שימוש אלה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
  2. לבתי המשפט שבעיר תל אביב תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון ותנאי שימוש אלה.
 11. מדיניות פרטיות:
  1. החברה מכבדת את פרטיות הלקוחות. 
  2. בנוסף למידע אותו הנך מוסרת בעת הרשמתך לאתר, החברה אוספת מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקרת ומבצעת פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משתמשת למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי החברה כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").
  3. המידע הנאסף באתר ישמש את החברה, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.
  4. החברה ו/או מי מטעמה רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף באתר למטרות הבאות:
 • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר בחברה מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;
 • בכדי להתאים פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;
 • בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי החברה בנוגע לשירותים אותם החברה מספקת;
 • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר החברה עורכת מעת לעת.
  1. החברה ו/או מי מטעמה לא יגלו ו/או ימכרו כל מידע הנאסף באתר לכל צד שלישי כלשהו, וזאת למעט למי מטעמם להם הם מספקים את המידע הנאסף באתר אך ורק לצורך מתן שירות ואשר אף הם מחויבים להגנה מלאה על סודיות המידע הנאסף באתר.
  2. יחד עם זאת, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים להעביר מידע הנאסף באתר לצדדים שלישיים בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • ניתנה לכך הסכמתך מראש ובכתב;
 • החברה ו/או מי מטעמה נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;
 • שיתוף רשתות חברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;
 • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של החברה ו/או מי מטעמה בכל הנוגע לאתר זה;
 • אם תפרי את תקנון ותנאי השימוש של האתר או אם תבצעי באמצעות האתר, או בקשר כלשהו עם האתר, פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמשת או לרכושה או לגופה או לרכושו של צד שלישי;
 • אם החברה תמוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על מדיניות פרטיות זו.

כמו כן, יתכן שהחברה תעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי כללי בלבד, שאינו אישי או פרטי, לגבי השימוש באתר, כגון המספר הכולל של המבקרות באתר זה ובכל עמוד של האתר וכן שמות הדומיין של נותני שירות האינטרנט של המבקרות באתר.

  1. חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והחברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.
 1. צרו קשר:
  1. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם את סבורה כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פני אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:

כתובת: תל גיבורים 5, תל אביב; 

טלפון: 03-6825575 / 050-525-9695;

או דוא"ל שכתובתו: [email protected].